Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

11 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten systematyzuje wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Przybyłych na eliminacje powiatowe uczniów i ich opiekunów powitali - bryg. Paweł Jakubowski - komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie, dh Janusz Grabek – prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie, a zarazem wicestarosta jędrzejowski. Turniej składał się z dwóch etapów części pisemnej  -  testu oraz części ustnej, do  której zostali zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów z testu. W przerwie, pomiędzy etapami eliminacji, młodzieży oraz opiekunom, zaprezentowano wyposażenie pojazdów pożarniczych.

Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

Kategoria szkoły podstawowe:

  • I miejsce – Kamil Chaja, Zespół Placówek Oświatowych w Kortnicy; 
  • II miejsce – Magdalena Waluśkiewicz, Szkoła Podstawowa w Węgleszynie; 
  • III miejsce – Szymon Nawrot, Szkoła Podstawowa w Skroniowie. 

Kategoria gimnazja:

  • I miejsce – Maciej Zapart, Gimnazjum w Nagłowicach; 
  • II miejsce – Jakub Kwiecień, Gimnazjum w Oksie;
  • III miejsce – Magdalena Suchanowska, Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie. 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

  • I miejsce – Norbert Włodarczyk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie; 
  • II miejsce – Magdalena Wójcicka, Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie;
  • III miejsce – Dominika Grabowska, Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu. 

Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie Janusz Grabek oraz druhowie Tadeusz Soboń i Andrzej Nawrot. Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych będą reprezentować powiat jędrzejowski w eliminacjach wojewódzkich. 

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Spotkania w szkołach i promowanie kampanii „Stop Pożarom Traw” w powiecie jędrzejowskim

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a także kierując się troską o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizując założenia prewencji społecznej PSP, z-ca komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie w dniu 5 kwietnia spotkał się z dyrekcją i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Łysakowie oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Piaski przekazując im wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Dodatkowo zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci i nauczycieli oraz przedstawiono prelekcję dotyczącą kampanii „Stop pożarom traw”. Uczestnikom spotkania omówiono zagrożenia i ryzyko jakie niesie za sobą wypalanie traw, a także rozdano ulotki i plakaty promujące kampanię.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Zakończone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu jędrzejowskiego

W dniach od 11 lutego do 2 kwietnia 2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP. W ramach szkolenia realizowano tematykę dotyczącą przede wszystkim: taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych, zasad pracy radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej, a także wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. 2 kwietnia komisja egzaminacyjna powołana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny który pozytywnie zaliczyło 30 strażaków OSP z terenu powiatu.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Kampania „Stop pożarom traw” 

1 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie przeprowadzono prelekcję dla strażaków ochotników z terenu powiatu jędrzejowskiego, której tematem głównym było promowanie kampanii „Stop Pożarom Traw”. Strażakom przedstawiono prezentację dotyczącą zagrożeń jakie niesie za sobą wypalanie traw, omówiono wypadki zaistniałe podczas takich pożarów oraz nakłady finansowe jakie niosą za sobą takie akcje. Pokazane zostały statystyki w skali kraju za rok ubiegły jak również statystyki w powiecie jędrzejowskim zarówno z roku 2016 jak i pierwszego kwartału roku 2017. Kampania „Stop pożarom traw” ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. 

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Wojewódzki Finał Tenisa Stołowego o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

31 marca Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie po raz kolejny zorganizowała Wojewódzki Finał Tenisa Stołowego o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Rozgrywki zostały przeprowadzone na hali sportowej Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie. W zawodach uczestniczyło 16 strażaków z 4 komend PSP: KP PSP Włoszczowa, KP PSP Jędrzejów, KP PSP Opatów, KM PSP Kielce - JRG Chmielnik. Kolejny raz pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Jędrzejowa w składzie: mł. bryg. Tomasz Olesiński, kpt. Krzysztof Piątek, mł. ogn. Paweł Małek i mł. ogn. Przemysław Żądło. Uroczystego wręczenia pucharów w imieniu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Adama Czajki dokonał Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach - st. bryg. Andrzej Raczyński, a także komendant powiatowy PSP we Włoszczowie mł. bryg. Krzysztof Ciosek oraz dyrektor PCKR Pani Jolanta Tyjas.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Wypadek w miejscowości Miąsowa, pow. jędrzejowski

28 marca przed godziną 18:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o wypadku w miejscowości Miąsowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów stwierdzono zderzenie dwóch samochodów osobowych. Pojazdy blokowały jeden pas jezdni i wjazd na parking stacji paliw płynnych. Uszkodzonymi samochodami podróżowały łącznie cztery osoby, które opuściły pojazdy o własnych siłach przed przybyciem straży. Na miejscu zdarzenia obecny był zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy dwóm mężczyzną podróżującym Oplem. Mężczyzna podróżujący Mazdą nie doznał żadnych obrażeń, natomiast kobieta, która doznała obrażeń ręki została zaopatrzona medycznie przez ratownika. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu przez rozstawienie pachołków i znaków drogowych miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. Wyciek oleju silnikowego zabezpieczono rozsypując sorbent. Na miejsce zdarzenia przybyły patrole policji, które zorganizowały objazd przez teren stacji paliw. Osoby poszkodowane zostały zabrane przez zespół ratownictwa medycznego i lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala na dalsze badania lekarskie natomiast uszkodzone pojazdy zostały zabrane przez pomoc drogową.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Pożar w Żarczycach Małych, pow. jędrzejowski

25 marca po godzinie 3:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze słomy w miejscowości Żarczyce Małe. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej z Węgleszyna stwierdzono pożar bali słomy, składowanych na polu przy lesie. Pożarem objęta była cała sterta o wymiarach 15x4x4. Osób poszkodowanych nie było. Teren działań zabezpieczono i oświetlono, podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia w obronie lasu i jeden prąd wody na stertę od strony lasu. Po przybyciu kolejnych zastępów, podano dodatkowo trzy prądy w natarciu co wpłynęło na stłumienie ognia i spowalniało proces palenia. Kierujący działaniami ratowniczymi zadecydował o zadysponowaniu sam. GCBM 25/16 celem zaopatrzenia wodnego przy pracach związanych z rozwożeniem i dogaszaniem nadpalonych balotów, natomiast właściciel zorganizował dwa ciągniki z ładowaczem czołowym typ TUR, oraz ładowarkę teleskopową do rozwożenia nadpalonej słomy. W trakcie działań na miejsce przybył pracownik Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz, który na polecenie burmistrza dostarczył ciepły posiłek ratownikom pracującym przy zdarzeniu. Przybyła na miejsce policja prowadzi dalsze czynności dochodzeniowe.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pożar w Klemencicach, pow. jędrzejowski

17 marca po godzinie 20:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze słomy w miejscowości Klemencice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w  Klemencicach stwierdzono pożar stogu słomy o szer.20m, dł.30m, wys.8m tj. 1000 kostek o wadze 400 kg sztuka. Osób poszkodowanych nie było. Teren działań zabezpieczono, podano dwa prądy gaśnicze w natarciu. Po przybyciu kolejnych zastępów, podano dodatkowo cztery prądy gaśnicze w natarciu oraz dwa w obronie lasu modrzewiowego, oddalonego od ogniska pożaru o 70m. Na miejsce zadysponowano GCBM 25/16 z KM PSP w Kielcach. Policja będąca na miejscu zabezpieczała drogę dojazdową do miejsca pożaru. Podjęto próbę rozgarniania palącej się słomy ładowarkami, jednak ze względu na wysoką temperaturę występowało zagrożenie zapalania się osprzętu łyżek ładowarek. Następne działania polegały na przeciąganiu palących się poszczególnych rzędów ułożonej słomy, używając liny stalowej zamocowanej do dwóch teleskopowych ładowarek kołowych i stopniowym przelewaniu. Z uwagi na dużą ilość palącej się słomy działania były długotrwałe i w dalszych etapach polegały na przelewaniu prądami wody palących się pozostałości słomy wywożonych przez ładowarkę na pole oraz podaniu prądów wody w obronie na pobliski las modrzewiowy i sosnowy. Dla zastępów biorących udział w gaszeniu pożaru organizowane były podmiany.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Kolejne spotkania w ramach kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” w powiecie jędrzejowskim

W związku z zainaugurowaną w dniu 25 października 2016 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kampanią społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność” komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski kolejny raz spotkał się ze strażakami z ochotniczych straży pożarnych informując ich o zagrożeniach jakie niesie za sobą tlenek węgla czyli czad. 11 marca odbyło się spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzawie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzynie, natomiast 12 marca ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie. Na spotkaniach szczegółowo omówiono tematykę zagrożeń związaną z czadem. Uczestnikom zademonstrowano materiały informacyjne i edukacyjne udostępnione na stronach internetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jak również przekazano „Apel do mieszkańców powiatu jędrzejowskiego” celem dalszego rozpropagowania.
Na spotkaniach podsumowano rok 2016 omówiono statystykę zdarzeń na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz udział jednostek OSP w zdarzeniach. Dodatkowo omówiono dofinansowania w ramach dotacji „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, przedstawiono również plany szkoleń na rok 2017, a także palny związane z realizacją projektu „Bezpieczna +”.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

Wypadek w Klemencicach, pow. jędrzejowski

11 marca przed godziną 17:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o wypadku na drodze krajowej nr 7, w miejscowości Klemencice. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie dwóch samochodów osobowych Toyoty Avensis i BMW Coupe. Toyota znajdowała się na poboczu natomiast BMW blokowało pas ruchu w kierunku Kielc. Na miejscu znajdowała się policja oraz zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy czterem osobom poszkodowanym w zdarzeniu. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez rozstawienie znaków drogowych oraz stożków ostrzegawczych, rozłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach oraz zakręceniu zaworu LPG w samochodzie BMW. Następnie usunięto z jezdni resztki powypadkowe, a płyny eksploatacyjne zebrano przy użyciu sorbentu. Trzej poszkodowani podróżujący Toyotą zostali zabrani przez ZRM do szpitala natomiast kierowca BMW po przebadaniu pozostał na miejscu zdarzenia. Po zakończeniu czynności przez policje, samochód osobowy BMW został zabrany przez pomoc drogowa, a Toyotę znajdującą się poza jezdnią przekazano wraz z miejscem zdarzenia policji.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów