List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pożar w Klemencicach, pow. jędrzejowski

17 marca po godzinie 20:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze słomy w miejscowości Klemencice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w  Klemencicach stwierdzono pożar stogu słomy o szer.20m, dł.30m, wys.8m tj. 1000 kostek o wadze 400 kg sztuka. Osób poszkodowanych nie było. Teren działań zabezpieczono, podano dwa prądy gaśnicze w natarciu. Po przybyciu kolejnych zastępów, podano dodatkowo cztery prądy gaśnicze w natarciu oraz dwa w obronie lasu modrzewiowego, oddalonego od ogniska pożaru o 70m. Na miejsce zadysponowano GCBM 25/16 z KM PSP w Kielcach. Policja będąca na miejscu zabezpieczała drogę dojazdową do miejsca pożaru. Podjęto próbę rozgarniania palącej się słomy ładowarkami, jednak ze względu na wysoką temperaturę występowało zagrożenie zapalania się osprzętu łyżek ładowarek. Następne działania polegały na przeciąganiu palących się poszczególnych rzędów ułożonej słomy, używając liny stalowej zamocowanej do dwóch teleskopowych ładowarek kołowych i stopniowym przelewaniu. Z uwagi na dużą ilość palącej się słomy działania były długotrwałe i w dalszych etapach polegały na przelewaniu prądami wody palących się pozostałości słomy wywożonych przez ładowarkę na pole oraz podaniu prądów wody w obronie na pobliski las modrzewiowy i sosnowy. Dla zastępów biorących udział w gaszeniu pożaru organizowane były podmiany.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Kolejne spotkania w ramach kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” w powiecie jędrzejowskim

W związku z zainaugurowaną w dniu 25 października 2016 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kampanią społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność” komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski kolejny raz spotkał się ze strażakami z ochotniczych straży pożarnych informując ich o zagrożeniach jakie niesie za sobą tlenek węgla czyli czad. 11 marca odbyło się spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzawie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzynie, natomiast 12 marca ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie. Na spotkaniach szczegółowo omówiono tematykę zagrożeń związaną z czadem. Uczestnikom zademonstrowano materiały informacyjne i edukacyjne udostępnione na stronach internetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jak również przekazano „Apel do mieszkańców powiatu jędrzejowskiego” celem dalszego rozpropagowania.
Na spotkaniach podsumowano rok 2016 omówiono statystykę zdarzeń na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz udział jednostek OSP w zdarzeniach. Dodatkowo omówiono dofinansowania w ramach dotacji „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, przedstawiono również plany szkoleń na rok 2017, a także palny związane z realizacją projektu „Bezpieczna +”.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

Wypadek w Klemencicach, pow. jędrzejowski

11 marca przed godziną 17:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o wypadku na drodze krajowej nr 7, w miejscowości Klemencice. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie dwóch samochodów osobowych Toyoty Avensis i BMW Coupe. Toyota znajdowała się na poboczu natomiast BMW blokowało pas ruchu w kierunku Kielc. Na miejscu znajdowała się policja oraz zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy czterem osobom poszkodowanym w zdarzeniu. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez rozstawienie znaków drogowych oraz stożków ostrzegawczych, rozłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach oraz zakręceniu zaworu LPG w samochodzie BMW. Następnie usunięto z jezdni resztki powypadkowe, a płyny eksploatacyjne zebrano przy użyciu sorbentu. Trzej poszkodowani podróżujący Toyotą zostali zabrani przez ZRM do szpitala natomiast kierowca BMW po przebadaniu pozostał na miejscu zdarzenia. Po zakończeniu czynności przez policje, samochód osobowy BMW został zabrany przez pomoc drogowa, a Toyotę znajdującą się poza jezdnią przekazano wraz z miejscem zdarzenia policji.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

Narada z przedstawicielami jednostek OSP w Jędrzejowie

10 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyły się dwa spotkania z prezesami oraz naczelnikami jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostek spoza systemu. Tematem przewodnim spotkań było podsumowanie i rozliczenie przyznanych w 2016 r. dotacji dla poszczególnych jednostek na realizację zadań: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Ponadto na spotkaniu poinformowano, że w roku 2017 na realizację w/w zadań przewidziano dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG kwotę 81 110 000 złotych, a dla jednostek ochotniczych straży pożarnych kwotę 43 000 000 złotych w skali kraju.

W trakcie spotkań omówiono również zadania przewidziane do realizacji w 2017 r. m.in. plan szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych oraz inspekcji gotowości operacyjnej. Zwrócono uwagę na prowadzenie działań prewencyjnych związanych z kampanią społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz  uczulono na nadchodzący sezon wypalania traw. Przedstawiono również plany związane z realizacją programu „Bezpieczna +”. Na zakończenie spotkań w trakcie dyskusji poruszone zostały sprawy bieżące dotyczące jednostek OSP.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza:XIX edycj

Więcej:

Pożar w miejscowości Olszówka Nowa

 3 marca przed godziną 15:00 zastępy jędrzejowskiej straży zostały zadysponowane do pożaru w miejscowości Olszówka Nowa. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar drewnianej stodoły. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu w natarciu na palącą się stodołę i jednego w obronie zagrożonych sąsiednich budynków. Przybyłe do zdarzenia zastępy straży podały kolejne dwa prądy wody w natarciu oraz przystąpiono do gaszenia palącego się nieużytku za stodołą. Właścicielka która spowodowała pożar podjęła próbę gaszenia w wyniku czego poparzyła sobie prawą rękę. Ratownicy udzielili jej kwalifikowanej pomocy przedmedycznej poprzez wsparcie psychiczne, termoizolację i zaopatrzenie poparzenia opatrunkiem hydrożelowym. Na miejsce został zadysponowany zespół ratownictwa medycznego, który przebadał osobę poszkodowaną. Kobieta pozostała na miejscu zdarzenia.  Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych nadpalonej drewnianej konstrukcji stodoły oraz do dogaszania znajdującej się wewnątrz słomy i siana. Przybyły na miejsce patrol policji prowadzi dalsze postępowanie w sprawie powstania pożaru.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

Pożar domu w miejscowości Słupia

 3 marca po godzinie 11:00 zastępy jędrzejowskiej straży zostały zadysponowane do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Słupia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar domu mieszkalnego jednokondygnacyjnego. Ściany budynku były murowane, strop drewniany ocieplony wełną mineralną pokryty płytą budowlaną, więźba dachowa kryta dachówką eternitową .W momencie przybycia straży pożarem objęte było całe poddasze domu. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej w skrzynce bezpiecznikowej umieszczonej na ścianie budynku. Przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego ratownicy otworzyli drzwi dzięki czemu dostali się do środka domu. Podano dwa prądy wody jeden do wnętrza przeszukując jednocześnie pomieszczenia, drugi na dach budynku. Z informacji uzyskanych od sąsiadów i policji ustalono, że dom jest zamieszkały w okresie letnim. Przybyły na miejsce z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Jędrzejowie polecił podać jeden prąd piany średniej na żarzące się płyty drewnianego stropu. Z pomieszczeń mieszkalnych przeprowadzono ewakuację mienia do pomieszczenia stodoły znajdującej się na terenie działki. Z wnętrza budynku wyniesiono na zewnątrz butle z gazem propan-butan, którą schłodzono. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do przewietrzania i oddymiania pomieszczeń oraz do  rozbiórki nadpalonych drewnianych elementów konstrukcji dachu i stropu budynku. Całość pogorzeliska została sprawdzona przy użyciu kamery termowizyjnej. Przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne odłączyło przyłącze elektryczne budynku od linii napowietrznej. Dalsze czynności co do przyczyny powstania pożaru prowadzi policja.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów