Tydzień bezpieczeństwa na budowie drogi ekspresowej S7

9 maja strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie uczestniczyli w Tygodniu bezpieczeństwa na budowach, który został zorganizowany przez firmę Budimex jako jedno z działań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Głównym celem Porozumienia od początku jego istnienia jest redukcja, a w konsekwencji wyeliminowanie wypadków nie tylko śmiertelnych ale ogółem wszystkich. W związku z powyższym jędrzejowscy strażacy włączyli się w akcję i przeprowadzili pozorację wypadku i pokaz metod ratowniczych i gaśniczych dla pracowników wyżej wymienionej firmy na placu budowy drogi ekspresowej S7.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w gronie 21 podmiotów wyróżnionych podczas XIII Gali Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

12 kwietnia w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się XIII Gala Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W uroczystości udział wzięła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ewa Tomaszewska Poseł na Sejm RP, Zbigniew Modrzewski Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Gala Przedsiębiorczości jest zwieńczeniem projektu „Dzień przedsiębiorczości” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Podczas uroczystości laureatom XIII edycji „Dnia Przedsiębiorczości” wręczone zostały statuetki i dyplomy. Wśród nagrodzonych najaktywniejszych uczestników projektu znalazło się 21 firm, urzędów i instytucji oraz 20 szkół. W imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie wyróżnienie odebrał komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski.

Ideą „Dnia przedsiębiorczości” jest włączenie dorosłych wolontariuszy z firm i instytucji w edukację młodzieży w zakresie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zachęca do udziału w programie partnerów ze świata biznesu, dzięki czemu w „Dniu przedsiębiorczości” uczestniczą duże międzynarodowe firmy, banki oraz instytucje i urzędy państwowe, a dzięki aktywności szkół również małe lokalne firmy. Co roku w organizację praktyk włączają się nauczyciele, rodzice oraz sami uczniowie.

Punkt kulminacyjny programu stanowi praktyka, podczas której uczeń towarzyszy pracownikowi przez kilka godzin jego dnia pracy, dzięki czemu poznaje specyfikę stanowiska pracy, zakres obowiązków; pozyskuje informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia oraz niezbędnych umiejętności do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Do miana najaktywniejszych firm pretendowało aż 14836 firm z całego kraju, spośród których wybrano 21 podmiotów. Jędrzejowska Komenda Powiatowa PSP po raz kolejny znalazła się w gronie wyróżnionych i jest jedyną wyróżnioną komendą straży w skali kraju.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

11 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten systematyzuje wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Przybyłych na eliminacje powiatowe uczniów i ich opiekunów powitali - bryg. Paweł Jakubowski - komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie, dh Janusz Grabek – prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie, a zarazem wicestarosta jędrzejowski. Turniej składał się z dwóch etapów części pisemnej  -  testu oraz części ustnej, do  której zostali zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów z testu. W przerwie, pomiędzy etapami eliminacji, młodzieży oraz opiekunom, zaprezentowano wyposażenie pojazdów pożarniczych.

Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

Kategoria szkoły podstawowe:

  • I miejsce – Kamil Chaja, Zespół Placówek Oświatowych w Kortnicy; 
  • II miejsce – Magdalena Waluśkiewicz, Szkoła Podstawowa w Węgleszynie; 
  • III miejsce – Szymon Nawrot, Szkoła Podstawowa w Skroniowie. 

Kategoria gimnazja:

  • I miejsce – Maciej Zapart, Gimnazjum w Nagłowicach; 
  • II miejsce – Jakub Kwiecień, Gimnazjum w Oksie;
  • III miejsce – Magdalena Suchanowska, Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie. 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

  • I miejsce – Norbert Włodarczyk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie; 
  • II miejsce – Magdalena Wójcicka, Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie;
  • III miejsce – Dominika Grabowska, Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu. 

Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jędrzejowie Janusz Grabek oraz druhowie Tadeusz Soboń i Andrzej Nawrot. Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych będą reprezentować powiat jędrzejowski w eliminacjach wojewódzkich. 

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Spotkania w szkołach i promowanie kampanii „Stop Pożarom Traw” w powiecie jędrzejowskim

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a także kierując się troską o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizując założenia prewencji społecznej PSP, z-ca komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie w dniu 5 kwietnia spotkał się z dyrekcją i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Łysakowie oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Piaski przekazując im wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Dodatkowo zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci i nauczycieli oraz przedstawiono prelekcję dotyczącą kampanii „Stop pożarom traw”. Uczestnikom spotkania omówiono zagrożenia i ryzyko jakie niesie za sobą wypalanie traw, a także rozdano ulotki i plakaty promujące kampanię.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Zakończone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu jędrzejowskiego

W dniach od 11 lutego do 2 kwietnia 2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP. W ramach szkolenia realizowano tematykę dotyczącą przede wszystkim: taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych, zasad pracy radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej, a także wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. 2 kwietnia komisja egzaminacyjna powołana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny który pozytywnie zaliczyło 30 strażaków OSP z terenu powiatu.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Kampania „Stop pożarom traw” 

1 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie przeprowadzono prelekcję dla strażaków ochotników z terenu powiatu jędrzejowskiego, której tematem głównym było promowanie kampanii „Stop Pożarom Traw”. Strażakom przedstawiono prezentację dotyczącą zagrożeń jakie niesie za sobą wypalanie traw, omówiono wypadki zaistniałe podczas takich pożarów oraz nakłady finansowe jakie niosą za sobą takie akcje. Pokazane zostały statystyki w skali kraju za rok ubiegły jak również statystyki w powiecie jędrzejowskim zarówno z roku 2016 jak i pierwszego kwartału roku 2017. Kampania „Stop pożarom traw” ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. 

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Wojewódzki Finał Tenisa Stołowego o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

31 marca Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie po raz kolejny zorganizowała Wojewódzki Finał Tenisa Stołowego o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Rozgrywki zostały przeprowadzone na hali sportowej Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie. W zawodach uczestniczyło 16 strażaków z 4 komend PSP: KP PSP Włoszczowa, KP PSP Jędrzejów, KP PSP Opatów, KM PSP Kielce - JRG Chmielnik. Kolejny raz pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Jędrzejowa w składzie: mł. bryg. Tomasz Olesiński, kpt. Krzysztof Piątek, mł. ogn. Paweł Małek i mł. ogn. Przemysław Żądło. Uroczystego wręczenia pucharów w imieniu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Adama Czajki dokonał Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach - st. bryg. Andrzej Raczyński, a także komendant powiatowy PSP we Włoszczowie mł. bryg. Krzysztof Ciosek oraz dyrektor PCKR Pani Jolanta Tyjas.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Wypadek w miejscowości Miąsowa, pow. jędrzejowski

28 marca przed godziną 18:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o wypadku w miejscowości Miąsowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów stwierdzono zderzenie dwóch samochodów osobowych. Pojazdy blokowały jeden pas jezdni i wjazd na parking stacji paliw płynnych. Uszkodzonymi samochodami podróżowały łącznie cztery osoby, które opuściły pojazdy o własnych siłach przed przybyciem straży. Na miejscu zdarzenia obecny był zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy dwóm mężczyzną podróżującym Oplem. Mężczyzna podróżujący Mazdą nie doznał żadnych obrażeń, natomiast kobieta, która doznała obrażeń ręki została zaopatrzona medycznie przez ratownika. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu przez rozstawienie pachołków i znaków drogowych miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach. Wyciek oleju silnikowego zabezpieczono rozsypując sorbent. Na miejsce zdarzenia przybyły patrole policji, które zorganizowały objazd przez teren stacji paliw. Osoby poszkodowane zostały zabrane przez zespół ratownictwa medycznego i lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala na dalsze badania lekarskie natomiast uszkodzone pojazdy zostały zabrane przez pomoc drogową.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Pożar w Żarczycach Małych, pow. jędrzejowski

25 marca po godzinie 3:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze słomy w miejscowości Żarczyce Małe. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej z Węgleszyna stwierdzono pożar bali słomy, składowanych na polu przy lesie. Pożarem objęta była cała sterta o wymiarach 15x4x4. Osób poszkodowanych nie było. Teren działań zabezpieczono i oświetlono, podano jeden prąd wody z szybkiego natarcia w obronie lasu i jeden prąd wody na stertę od strony lasu. Po przybyciu kolejnych zastępów, podano dodatkowo trzy prądy w natarciu co wpłynęło na stłumienie ognia i spowalniało proces palenia. Kierujący działaniami ratowniczymi zadecydował o zadysponowaniu sam. GCBM 25/16 celem zaopatrzenia wodnego przy pracach związanych z rozwożeniem i dogaszaniem nadpalonych balotów, natomiast właściciel zorganizował dwa ciągniki z ładowaczem czołowym typ TUR, oraz ładowarkę teleskopową do rozwożenia nadpalonej słomy. W trakcie działań na miejsce przybył pracownik Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz, który na polecenie burmistrza dostarczył ciepły posiłek ratownikom pracującym przy zdarzeniu. Przybyła na miejsce policja prowadzi dalsze czynności dochodzeniowe.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów