Straż Ogniowa w Małogoszczu powstała na początku XX wieku. Jej długoletnim naczelnikiem w czasach powojennych był Jan Sikorski. W roku 1993, gdy wójtem gminy Małogoszcz był Tadeusz Jach, prezesem OSP Stanisław Bocheński, a naczelnikiem Zdzisław Bień, został zakupiony samochód gaśniczy Star 244.

6 kwietnia 1994 roku jednsotka OSP Małogoszcz została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Liczyła wówczas 20 strażaków czynnych i 10 honorowych, którymi dowodził naczelnik Bień.

Dekadę pózniej, gdy burmistrzem MiG Małogoszcz był Jan Głogowski, prezesem Straży w Małogoszczu Stanisław Bocheński, a jej naczelnikiem Zdzisław Bień, został kupiony nowy lekki samochód, poświęcony przez kapelana strażaków. 10 lipca 2004 OSP obchodziła swój jubileusz. Mieszkańcy, strażacy i liczni goście świętowali 100-lecie straży przy kościele i na placu T. Kościuszki. W defiladzie wzięły udział poczty sztandarowe z całej gminy, a dostojeństwa wydarzeniu dodawał akompaniament strażackiej orkiestry dętej.

W 2011 roku zmarł wieloletni prezes OSP Małogoszcz Stanisław Bocheński, a jego następcą został Zdzisław Bień. Wtym samym roku, w sierpniu, został zakupiony nowy samochód o średnim tonażu, Mercedes Atego. Zakup sfinansowali: UmiG Małogoszcz, Zarząd Główny ZOSPRP, Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Cementownia Lafarge Małogoszcz i Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie. Star 244 po wysłużeniu 18 lat został przekazany jednostce OSP Bocheniec. Na dzień dzisiejszy OSP Małogoszcz mimo posiadania dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych nie dysponuje remizą strażacką. Od kilkunastu lat dierżawi dwa garaże od Wspólnoty Gruntowo-Leśnej w Małogoszczu.