Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. (14:00 - 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP pod nr tel. (0-41) 386-18-95.

Skargi / wnioski można składać:

listownie na adres:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

osobiście

  w Sekretariacie KP PSP przy ul. Reymonta 5 w godz. 7:30-15:30

za pośrednictwem

  - e-PUAP - adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

za pośrednictwem poczty elektronicznej

  - na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zaznaczeniem w tytule "Skarga" lub "Wniosek"

fax.

  na nr (0-41) 386-52-02

ustnie do protokołu

  po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP pod nr tel. (0-41) 386-18-95

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  imię i nazwisko wnoszącego,
  dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.