Komendant Powiatowy PSP w Jędrzejowiebryg. mgr inż. Paweł Jakubowski

tel. (0-41) 3861895 w. 231

   

Z-ca Komendanta Powiatowego w PSP w Jędrzejowie 

tel. (0-41) 3861895 w. 229