Wypadek w miejscowości Rudki

5 grudnia przed godziną 8:00 Stanowisko Kierowanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację, że w miejscowości Mzurowa doszło do zderzenia się pociągu Intercity relacji Kołobrzeg - Kraków Płaszów z samochodem osobowym Opel Astra (dwie osoby podróżujące w pojeździe, brak z nimi kontaktu). Zastępy po dojeździe we wskazane miejsce nie stwierdziły zdarzenia. Po kolejnym kontakcie dyżurnego SK KP PSP ze zgłaszającym, doprecyzował on miejsce zdarzenia tj. przejazd niestrzeżony w miejscowości Rudki gm. Jędrzejów. Po dojeździe pierwszych zastępów straży wraz z zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Jędrzejowie stwierdzono, że do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg zatrzymał się 500 metrów dalej w kierunku Jędrzejowa pchając przed sobą pojazd osobowy. Zastępy nie miały możliwości dojazdu do miejsca zatrzymania się lokomotywy z uszkodzonym pojazdem osobowym. Brak innej drogi dojazdowej. Strażacy udali się na miejsce zdarzenia ze sprzętem hydraulicznym i medycznym pieszo. Po dotarciu przeprowadzili rozpoznanie i potwierdzili zdarzenie. Miejsce działań zabezpieczono przez otaśmowanie. Kierujący Działaniem Ratowniczym uzyskał informację od motorniczego, że trakcja elektryczna została odłączona, a od kierownika pociągu, że żaden z pasażerów i obsługi nie doznał obrażeń. Dalsze działania straży polegały na odłączeniu akumulatora i zakręceniu zaworu LPG w samochodzie osobowym. Jednocześnie ratownicy ewakuowali kierującą pojazdem osobowym – brak funkcji życiowych. Podjęto reanimację. Na miejsce zdarzenia przybyły kolejne Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej i Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy ZRM przejęli kobietę poszkodowaną. Strażacy wykonywali dostęp sprzętem hydraulicznym do pasażerki samochodu osobowego, która znajdowała się wewnątrz pogniecionej karoserii samochodu pod przodem lokomotywy. Na miejsce zdarzenia przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z lekarzem. Po odciągnięciu pojazdu osobowego i wykonaniu dostępu, ewakuowano drugą kobietę na zewnątrz – została przejęta przez załogę LPR. Lekarz stwierdził zgon obu kobiet. KDR udał się do pociągu w celu potwierdzenia informacji od kierownika składu o stanie zdrowia podróżujących pociągiem. W dalszym ciągu nikt nie zgłosił żadnych obrażeń. Na czas prowadzenia działań ruch na szlaku kolejowym został wstrzymany, a trakcja została uszyniona przez pracowników Polskiej Kolei Państwowej. Na miejsce przybył komendant powiatowy, dowódca JRG oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego. Przybyła na miejsce zdarzenia Policja zabezpieczała ruch drogowy na przejeździe kolejowym i prowadziła czynności dochodzeniowe. KDR ustalił z przedstawicielami PCZK oraz pracownikami PKP że zostaną podstawione dwa autokary celem zabrania podróżnych do miejsca docelowego. KDR prosi o zadysponowanie dodatkowych SiS tj. OSP Węgleszyn oraz ZRM do pomocy i zabezpieczenia podczas transportu pasażerów i ich bagaży do podstawionych autokarów. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych i zabraniu ciał przez zakład pogrzebowy, pracownicy PKP przystąpili do usunięcia wraku pojazdu z torowiska przy użyciu drezyny z HDS (WM-15A). Pojazd został przewieziony do drogi asfaltowej i przeładowany na lawetę pomocy drogowej. Zastępy straży zakończyły działania.

Opracowanie: kpt. mgr inż. poż. Sylwester Delipacy

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie

Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu jędrzejowskiego

W dniach od 7 października do 2 grudnia 2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyło się szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP. W czasie szkolenia realizowano tematykę dotyczącą przede wszystkim: taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych, zasad pracy radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. W dniu 2 grudnia br. komisja egzaminacyjna powołana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 26 strażaków OSP z terenu powiatu.

Opracowanie: kpt. mgr inż. poż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów

Zdjęcia: kpt. mgr inż. poż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów

Odprawa służbowa z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem Leszkiem Suskim w Kielcach

30 listopada 2017 r. w sali narad Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się odprawa służbowa z komendantem głównym PSP generałem Leszkiem Suskim. W naradzie uczestniczyli: świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka wraz z zastępcą bryg. Tomaszem Bajerczakiem, komendant miejski PSP w Kielcach, komendanci powiatowi PSP i dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z terenu województwa świętokrzyskiego oraz naczelnicy komórek organizacyjnych KW PSP w Kielcach. Pan Generał w swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasową działalność Państwowej Straży Pożarnej za okres ostatnich dwóch lat oraz przedstawił cele i kierunki działania na najbliższe lata. Omówił bieżące problemy dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Podkreślił znaczenie współpracy z jednostkami OSP służące wzmocnieniu ich gotowości bojowej. Omówił stopień realizacji ustawy modernizacyjnej.

Opracowanie: mgr Monika Baran-Śnioch

Zdjęcia: st. asp. Piotr Boksa, KP PSP w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z przedstawicielami służb podległych MSWiA w woj. Świętokrzyskim oraz spotkanie w Centrum Kultury w Jędrzejowie w ramach kampanii „Razem Bezpieczniej”

30 listopada 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyło się spotkanie szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z przedstawicielami służb podległych MSWiA, dotyczące sprawozdań z realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych oraz jego wpływu na poprawę bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim. Podczas spotkania świętokrzyski komendant wojewódzki st. bryg. Adam Czajka, omówił stopień realizacji uchwalonej w połowie 2016 roku ustawy modernizacyjnej. Program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej objął w województwie świętokrzyskim dwie kluczowe inwestycje budowlane, tj. rozbudowę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 w Kielcach oraz rozbudowę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Zrealizowanie obydwu przedsięwzięć jest możliwe między innymi dzięki środkom finansowym pochodzącym z Programu Modernizacji – łącznie do 2020 roku będzie to kwota 17 297 000 zł. W 2017 roku ze środków programu modernizacji zakupiono sprzęt teleinformatyczny za kwotę 372 000 zł. W bieżącym roku dotacja dla podmiotów tworzących krajowy system ratowniczo – gaśniczy wyniosła 3 250 000 zł i była o prawie 50 000 zł większa niż w roku ubiegłym. Udało się zrealizować między innymi zakup 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 8 łodzi ratowniczych, a także po raz pierwszy na dużą skalę przeprowadzić niezbędne remonty w 76 strażnicach ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG. Dotacje dla jednostek OSP spoza krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego były w roku bieżącym wyższe o ponad 200 000 zł w stosunku do roku ubiegłego, dzięki czemu udało się zrealizować między innym zakup 5 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 4 łodzi ratowniczych, a także przeprowadzić prace remontowe w 78 strażnicach OSP spoza krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Łącznie dzięki dotacjom z budżetu państwa potencjał ratowniczy województwa świętokrzyskiego powiększył się o 11 pojazdów pożarniczych, 12 łodzi ratowniczych oraz znaczne ilości sprzętu specjalnego, który na co dzień pomaga w ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców naszego regionu. Po spotkaniu minister dokonał uroczystego przekazania dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym marki MAN o wartości 957 924 zł. Znaczna część środków finansowych pochodziła z budżetu państwa, które zostały przekazane w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020". W Centrum Kultury w Jędrzejowie minister spotkał się z dziećmi i przedstawicielami służb mundurowych, dokonał podsumowania kampanii „Razem Bezpieczniej” Spotkanie było okazją do przeprowadzenia kolejnych zajęć profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci ze szkół z terenu gminy Jędrzejów. Maluchy pod okiem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poprzez zabawę i śpiewanie piosenek uczyły się numerów alarmowych wszystkich służb i podstawowych zasad bezpieczeństwa. Po spotkaniu z ministrem dzieci miały okazję zobaczyć samochody ratowniczo-gaśnicze Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejewie i porozmawiać ze strażakami.

Opracowanie: mgr Monika Baran-Śnioch, KW PSP w Kielcach, kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy, KP PSP w Jędrzejowie.

Zdjęcia: MSWiA, st. asp. Piotr Boksa, KP PSP w Kazimierzy Wielkiej, Archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi  i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani.Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Wręczenie nagród komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

7 listopada 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dla trzech zastępców zmiany Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jędrzejowie. Wręczenia dokonał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie i funkcjonariusze zmianowi.

Opracowanie: kpt. mgr inż. poż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów

Zdjęcia: kpt. mgr inż. poż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów

 

Szkolenie podstawowe dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

07.10.2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie rozpoczęto kolejną edycję szkolenia podstawowego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jędrzejowskiego. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st. kpt. Piotr Miarecki powitał uczestników oraz przedstawił program szkolenia. Zakończenie szkolenia planowane jest na dzień 02.12.2017 roku.

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

ĆWICZENIA POWIATOWE pk. „PALKO 2017” – powiat jędrzejowski

5 października na terenie firmy Palko Sp. z. o.o. w Gniewięcinie przeprowadzone zostały ćwiczenia manewrowe pk. „PALKO 2017”. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jędrzejowskiego, a także Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, pracownicy firmy Palko i inne podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Łącznie w ćwiczenia zaangażowano ponad 100 osób, 23 pojazdów pożarniczych. Scenariusz ćwiczeń składał się z czterech epizodów. Pierwszy epizod zakładał, że podczas wykonywania czynności związanych z uruchomieniem piecy grzewczych wykorzystywanych do suszenia produkowanych palet, pracownik w wyniku nieuwagi zostawia niedomknięte drzwiczki jednego z pieców. Gromadzące się w piecu gazy powstałe z rozkładu termicznego użytego paliwa stałego ulegają gwałtownemu zapłonowi a powstałe ciśnienie powoduje wyrzucenie płomienia przez niedomknięte drzwiczki na zewnątrz w wyniku czego zapala się materiał palny w pobliżu pieca. Powstały pożar w pomieszczeniu kotłowni zauważa pracownik i przy użyciu gaśnicy przystępuje do gaszenia pożaru. Działania te są nieskuteczne ze względu na szybki rozwój pożaru oraz silne zadymienie, w wyniku którego pracownik ulega silnemu poparzeniu a drugi z pracowników biegnący z pomocą ulega podtruciu i nie są w stanie ewakuować się z pomieszczenia kotłowni. W wyniku powstałego pożaru dochodzi do zapalenia się trocin nagromadzonych w pobliżu budynku kotłowni. Pracownicy przebywających w sąsiedniej hali produkcyjnej wychodzą na zewnątrz i jednocześnie informują kierownika o zaistniałej sytuacji, który zawiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie o zaistniałym pożarze. Drugi epizod przewidywał, że w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczymi, okazuje się że w budynku suszarni wypełnionego wysuszonymi paletami dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej inicjującej pożar palet. W wyniku dużego zadymienia powstałego w wyniku pożaru sterty trocin (epizod I),pożar suszarni w pierwszej fazie nie zostaje zauważony przez co dochodzi do jego szybkiego rozwoju. Dopiero w momencie wydostania się ognia na zewnątrz budynku zostaje zauważone jednak silne podmuchy wiatru powodują zapalanie się stosów palet ustawionych przed suszarnią a następnie składowisko na którym nagromadzone jest 100 000 szt. palet. Trzecim epizod był spowodowany zachowaniem pracowników, którzy widząc duże zadymienie oraz szybko przemieszczający się pożar, chcieli wyłączyć maszyny produkcyjne, opuścić stanowisko pracy i ewakuować się. Przystępują do wyłączenia zasilania elektrycznego maszyn, zostają jednak porażeni prądem, tracą przytomność i upadają na podłogę. Maszyny na hali produkcyjnej nadal pozostają pod napięciem, a powstałe zbyt duże obciążenie instalacji elektrycznej powoduje przegrzanie się otuliny przewodu elektrycznego zasilającego w energię elektryczną maszyny oraz zapalenie wewnętrznej warstwy ściany hali wykonanej z płyt warstwowych. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie sposobów rozpoznawania zagrożeń i przygotowania się do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w tego rodzaju zakładach. Bardzo ważnym elementem podczas ćwiczeń było również sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi. Na zakończenie ćwiczeń głos zabrali: p.o. zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski, oraz Dyrektor firmy Palko Sp. z. o.o. w Gniewięcinie.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Kampania społeczna: „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO ”.

26,27,28 i 29 września jędrzejowscy strażacy spotkali się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, Warzynie Pierwszym, Węgleszynie i Miąsowie kontynuując kampanię społeczną „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” organizowaną pod patronatem Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W akcji łącznie udział wzięło 60 dzieci. Podczas kampanii zostały zaprezentowane filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa i najczęściej używanych numerów alarmowych. Uczniowie dowiedzieli się w jakich okolicznościach najczęściej powstają pożary i jak poprawnie się zachować w przypadku zauważenia pożaru. Dzieci wykazały się wielkim zainteresowaniem. Wizyta była połączeniem przyjemnego z pożytecznym o czym świadczyła radość wypisana na twarzach najmłodszych, którzy otrzymali od nas podarunki.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Spotkanie z dzieciakami w ramach kampanii społecznej: „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO ”.

Jędrzejowscy strażacy kontynuują działania prewencyjne w ramach kampanii społecznej „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” organizowanej pod patronatem Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 18 i 19 września funkcjonariusze spotkali się z dzieciakami ze Szkoły Podstawowej w Mierzwinie i Szkoły Podstawowej w Obiechowie. W akcji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji jak również Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jędrzejowie. Podczas spotkania omówione zostały zasady bezpieczeństwa w szkole, domu i na podwórku. Uczniowie dowiedzieli się w jakich okolicznościach najczęściej powstają pożary. Dzieciakom przekazano zasady poprawnego zachowania się w przypadku zauważenia pożaru. Zostały zaprezentowane filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa i najczęściej używanych numerów alarmowych. Na zakończenie spotkania dzieciakom zostały wręczone pamiątkowe upominki.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy

Zdjęcia: mł. asp. Bogusław Skrzypczyk

Zdjęcia: mł. ogn. Krzysztof Pazera

 

08.09.2017 r. Uroczysty apel z okazji zakończenia służby i zdania obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego

8 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i zdania obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego. Zastępca komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie – mł. bryg. Tomasz Gil odszedł na emeryturę. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach – st. bryg. Robertowi Sabatowi. Następnie komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie – bryg. Paweł Jakubowski przywitał gości, którzy przybyli na uroczystość. Wśród nich znaleźli się starosta i wicestarosta Jędrzejowski,  burmistrzowie, wójtowie, samorządowcy, byli komendanci PSP w Jędrzejowie, kierownicy służb współdziałających, jak również koledzy i koleżanki emeryci z którymi komendant Gil miał przyjemność współpracować. Po odczytaniu decyzji o odwołaniu ze stanowiska, mł. bryg. Tomasz Gil zameldował zdanie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie. 
Następnie ciepłe słowa na temat Jego osiągnięć i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej popłynęły z ust zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego. Ostatnim punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe, w których najpierw komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie w imieniu swoim i pracowników komendy jak również zaproszeni goście, ciepło wypowiadali się o służbie mł. bryg Tomasza Gila i współpracy z komendą powiatową pod Jego kierownictwem.
Pan mł. bryg. Tomasz Gil jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w październiku 1995 roku oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odbył uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogicznym. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie rozpoczął w 1987 roku na stanowisku pomocnika przodownika roty. W 1988 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, a po jej zakończeniu kontynuował służbę pożarniczą na stanowisku pomocnika przodownika roty, a następnie technika, młodszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 2013 roku zastępcy komendanta powiatowego. Od początku służby pożarniczej dał się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana, która rzetelnie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej. Dzięki wieloletniej praktyce w podziale bojowym mł. bryg. Tomasz Gil zdobył bogate doświadczenie praktyczne w organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń na dużą skalę m.in. jednego z największych pożarów w województwie świętokrzyskim - hal produkcyjno- magazynowych firmy Quickpack Polska Sp. z o. o. w Laskowie w roku 2007 oraz powodzi w 2010 roku. Z dużym zaangażowaniem i poświęceniem niósł pomoc mieszkańcom zalanych miejscowości na terenie powiatów sandomierskiego, buskiego i jędrzejowskiego. Warto podkreślić, że doświadczenie w walce z żywiołem jakim jest woda zdobył podczas powodzi w 1997 roku w Zielonej Górze, gdzie wykazał się wyjątkową odwagą i męstwem, za co został nagrodzony wcześniejszym nadaniem wyższego stopnia służbowego. W latach 2011-2013 pełnił nieetatową funkcję dowódcy kompanii gaśniczej ,,Zachód" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Jako Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dbał o doskonalenie umiejętności ratowniczych podległych mu strażaków PSP jak i członków OSP szkolących się na różnego rodzaju kursach, przekazując im zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności praktyczne.

Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej został wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

Brązowym Krzyżem Zasługi -2004r.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 2006r.

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 2008r.

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę - 2009r. 

Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - 2014r.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.