Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! .

Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci.

Fundacja "Dorastaj z Nami" prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin.

Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”.

Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/

 

Wypadek w miejscowości Imielnica

9 sierpnia około godziny 9.30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o wypadku w miejscowości Imielnica gm. Imielno. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży stwierdzono zderzenie dwóch samochodów osobowych: Daewoo Matiz oraz Audi A4. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Na miejscu obecne były dwa zespoły ratownictwa medycznego. Samochodem Audi podróżowały dwie osoby, z których jedna znajdowała się w karetce. Samochodem Daewoo podróżowała kobieta, która w wyniku zdarzenia była zablokowana wewnątrz auta. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu terenu. Następnie za pomocą narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do poszkodowanej i pod nadzorem lekarza przetransportowano ją na noszach do karetki. W uszkodzonych pojazdach odłączono akumulatory, a rozlane płyny zebrano przy użyciu sorbentu. Dwie poszkodowane osoby zostały zabrane do szpitala na dalsze badania. Przybyła na miejsce policja zorganizowała objazd. Po zakończeniu czynności operacyjnych pojazdy przekazano protokolarnie policji, która prowadzi dalsze czynności.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w powiecie jędrzejowskim

9 lipca odbyły się ostatnie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze na terenie powiatu jędrzejowskiego. Każde zawody były sędziowane i oceniane przez Komisję powołaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Pawła Jakubowskiego. Zwycięskie drużyny na poszczególnych gminach oprócz otrzymania nagród rzeczowych i dyplomów zakwalifikowały się do udziału w Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się we wrześniu.

Zwycięskie drużyny na poszczególnych gminach to:

Gmina Sobków:

OSP Sokołów Górny

KDP OSP Staniowice

MDP OSP Sokołów Górny (chłopcy)

Gmina Małogoszcz:

OSP Kozłów

Gmina Sędziszów:

OSP Gniewięcin

Gmina Jędrzejów:

OSP Prząsław

MDP OSP Potok Wielki (chłopcy)

Gmina Wodzisław:

OSP Lubcza

Gmina Słupia:

OSP Sprowa

Gmina Imielno:

OSP Imielno

MDP OSP Sobowice (dziewczyny)

MDP OSP Imielno (chłopcy)

Gmina Nagłowice:

OSP Cierno Żabieniec

Gmina Oksa:

OSP Oksa

MDP OSP Błogoszów (dziewczyny)

MDP OSP Zakrzów (chłopcy)

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Spotkanie z komendantami gminnymi OSP w KP PSP w Jędrzejowie

5 lipca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyło się spotkanie z komendantami gminnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jędrzejowskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jędrzejowie Janusz Grabek oraz sekretarz zarządu Zbigniew Węglowski.

Spotkaniu przewodniczył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski. Głównym tematem spotkania był rozdział środków finansowych oraz tryb i zasady udzielania dotacji MSWiA na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 roku.

W trakcie spotkania omówiono również zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r. m.in. plan szkoleń i ćwiczeń doskonalących dla członków ochotniczych straży pożarnych, a także poruszono kwestie związane z zawodami sportowo-pożarniczymi szczebla gminnego jak i powiatowego.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Zmiany kadrowe w Komendzie Powiatowej PSP Jędrzejów

30 czerwca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbył się uroczysty apel z okazji mianowania na stanowisko z-cy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Sylwestra Delipacy, na stanowisko dowódcy zmiany kpt. Sławomira Gibasa oraz na stanowisko dyżurnego stanowiska kierowanie asp. Wojciecha Kozę.

Pan kpt. Sylwester Delipacy służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie rozpoczął jako absolwent Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w 2007 roku. W 2011 ukończył studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2016 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc przez dziesięć lat służbę na stanowiskach dowódczych w jednostce ratowniczo-gaśniczej, ostatnio na stanowisku dowódcy zmiany pełniącego obowiązki zastępcy dowódcy JRG.

Odznaczony:

1. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2008 rok

Pan kpt. Sławomir Gibas służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie rozpoczął w 2002 roku. Od początku służby przeszedł wszystkie szczeble szkoleń: kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP w 2003 roku, kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP w 2004 roku, Centralną Szkołę PSP w Częstochowie w 2008 roku, a w 2013 roku ukończył studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Tytuł magistra uzyskał w 2000 roku w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc przez prawie piętnaście lat służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej i na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, ostatnio na stanowisku dyżurnego operacyjnego pełniącego obowiązki dowódcy zmiany.

Odznaczony:

1. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2009 rok

2. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2016 rok

Pan asp. Wojciech Koza służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie rozpoczął jako absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w 2011 roku. W 2017 roku uzyskał tytuł inżyniera w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc przez prawie sześć lat służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej, ostatnio na stanowisku dowódcy zastępu.

Mianowani funkcjonariusze od początku służby dali się poznać jako osoby sumienne i zdyscyplinowane, które rzetelnie wykonują swoje obowiązki zawodowe. Posiadają duży zasób wiedzy oraz doświadczenie w zakresie operacyjnym. Wyróżniają się profesjonalizmem oraz niezawodnością działania. Wielokrotnie brali udział w trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych wykazując się profesjonalizmem i doświadczeniem zawodowym.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

Najnowsza publikacja MSWiA dotycząca symboli narodowych zatytułowana „Hymn Polski” powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą śpiewać nasz hymn z szacunkiem. Jej autorami są Przemysław Rey – dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Małgorzata Gańska – kustosz tego Muzeum. Ta bogato ilustrowana książeczka zawiera informacje, które pomogą zrozumieć znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego i poznać jego historię. W poradniku znajdują się także zapis nutowy oraz wskazówki dotyczące zachowania podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu.

Jeden z rozdziałów jest poświęcony najczęściej popełnianym błędom. Już w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się błąd zaczęto śpiewać “póki” zamiast “kiedy my żyjemy”. W drugiej zwrotce Pieśni Legionów, w hymnie jest to zwrotka trzecia, Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko “Czarnecki”, poprawnie brzmi ono “Czarniecki”. Kolejnym błędem jest śpiewanie w trzeciej zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu “wrócił się/ rzucił się/” “rzucim się przez morze”. W poprawnej wersji naszego hymnu ten wers brzmi: “wrócim się przez morze”. W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy naszego hymnu. Wiele osób śpiewa: “Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany”, zamiast: “Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany”.

Poradnik pt. „Hymn Polski” jest dostępny poniżej w formie pliku do czytania i do samodzielnego wydrukowania, podobnie jak publikacja pt. „Biało-Czerwona”, która już cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Poradnik „Hymn Polski” czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów

 

Pożar samochodu w miejscowości Borki

26 czerwca przed godziną 19:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o pożarze auta w miejscowości Borki, gm. Jędrzejów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży stwierdzono pożar samochodu osobowego Fiat Punto na drodze polnej w miejscowości Borki. Samochodem podróżowały cztery osoby, które po zauważeniu pożaru w komorze silnia samodzielnie opuściły pojazd nie odnosząc żadnych obrażeń. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie podaniu jednego prądu piany ciężkiej na palący się pojazd czym skutecznie zlokalizowano i ugaszono pożar. Następnie przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego otwarto tylną klapę pojazdu i zakręcono butlę LPG.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Wypadek w Mnichowie

26 czerwca po godzinie 15:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dostało informację o wypadku w miejscowości Mnichów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży stwierdzono, że w wyniku zderzenia czołowego zostały uszkodzone dwa samochody osobowe. Skoda Fabia, którą podróżował mężczyzna znajdowała się na jezdni natomiast Fiat Pand, który podróżowały dwie osoby znajdował się w rowie. Droga zablokowana była w obu kierunkach. Na miejscu zdarzenia był obecny zespół ratownictwa medycznego, pod którego opieką przebywały poszkodowane osoby. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez ustawienie znaków drogowych i pachołków, oraz odłączeniu instalacji elektrycznej w uszkodzonych samochodach. Następnie w obecności ZRM strażacy udzielali pomocy poszkodowanym osobom poprzez założenie kołnierzy ortopedycznych, wsparcie psychiczne, unieruchamianie złamania kończyny dolnej kierowcy Fiata Pandy, ułożenie poszkodowanych na noszach typu deska i przetransportowanie do karetek pogotowia i śmigłowca LPR, dla którego wcześniej przygotowano lądowisko. Ruch na drodze odbywał się wahadłowo. Po przeprowadzeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję, samochód Skoda został usunięty poza pas ruchu na pobocze. Jezdnię uprzątnięto z pozostałości powypadkowych, a na miejsce zadysponowano zarządcę drogi.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Pożar w miejscowości Przyłęczek

25 czerwca przed godziną 7:00 zastępy jędrzejowskiej straży zostały zadysponowane do pożaru w miejscowości Przyłęczek. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami( garaż, warsztat, kurnik), do którego dobudowane były dodatkowe pomieszczenia szopa oraz drugi garaż. Obiekt ten znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Pożarem objęty był garaż wraz ze znajdującym się wewnątrz pojazdem, pomieszczenie warsztatowe oraz krokwie drewniane nad kurnikiem. Działania straży polegały na zabezpieczeniu terenu, odłączeniu prądu, oraz podaniu trzech prądów gaśniczych - jeden w natarciu na palący się garaż, dwa w obronie na dobudowane pomieszczenia. Po przybyciu dodatkowych sił podano dwa prądy gaśnicze w obronie od strony lasu. Środek gaśniczy w postaci wody dowożono z sieci hydrantowej z miejscowości Mierzawa. Dodatkowo podawano wodę z przydomowego basenu za pomocą pomp pływających. Na miejscu korzystano z drabiny metalowej i drewnianej które były na wyposażeniu obiektu. Po zlokalizowaniu i ugaszeniu pożaru z pomieszczenia garażu wyniesiono w bezpieczne miejsce i schłodzono 2 kanistry 20 l i jeden 5l w których znajdowała się benzyna w ilości 1l w każdym. Następnie przystąpiono do rozbiórki nadpalonych krokiew, które wynoszono na zewnątrz budynku i przelewano wodą oraz słomę zgromadzoną na stropie drewnianym nad kurnikiem. Na miejsce przybyła policja i pogotowie energetyczne. Po zakończonych działaniach pomieszczenia sprawdzono kamerą termowizyjną, a następnie przekazano właścicielowi.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Mistrzowie w sporcie pożarniczym nagrodzeni przez świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP

24 czerwca 2017 r. w Sali Tradycji Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP z kadrą województwa świętokrzyskiego w sporcie pożarniczym.

Drużyna reprezentująca województwo świętokrzyskie zajęła III miejsce w kwalifikacji generalnej podczas XXXIV Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym, które zostały rozegrane w dniach 21 – 22 czerwca 2017 r. w Częstochowie, ustanawiając jednocześnie rekord województwa świętokrzyskiego w sztafecie pożarniczej 4 x 100 m i pożarniczym ćwiczeniu bojowym.

Świętokrzyski komendant wojewódzki st. bryg. Adam Czajka w obecności swojego zastępcy st. bryg. Roberta Sabata podziękował strażakom oraz złożył na ich ręce listy gratulacyjne. Sportowcy otrzymają również nagrody finansowe za godne reprezentowanie barw województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej.

Podczas spotkania komendant wojewódzki podkreślił jak istotną rolę odgrywa sprawność fizyczna w strażackiej służbie i podziękował medalistom za to, że mimo trudów służby, znajdują czas na realizowanie sportowych celów – i to na tak wysokim poziomie. Komendant podziękował również kierownikowi reprezentacji – st. bryg. Andrzejowi Raczyńskiemu, którego postawa, wkład i osobiste zaangażowanie w sport przyczyniły się do sukcesu.

Serdecznie gratulujemy medalistom i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Województwo Świętokrzyskie reprezentowali:

st. bryg. Andrzej Raczyński – kierownik reprezentacji KW PSP Kielce,

st. asp. Przemysław Gad, KP PSP Końskie,

st. asp. Paweł Sieczka, KP PSP Skarżysko-Kamienna,

mł. kpt. Wojciech Kunys, KP PSP Skarżysko-Kamienna,

mł. asp. Robert Zdonek , KP PSP Skarżysko-Kamienna,

mł. ogn. Dawid Kowalik, KP PSP Skarżysko-Kamienna,

st. sekc. Łukasz Orczyk, KP PSP Skarżysko-Kamienna,

mł. asp. Karol Błaszczyk, KP PSP Jędrzejów,

mł. asp. Łukasz Bielecki, KM PSP Kielce,

st. sekc. Mateusz Pastuszka, KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski,

st. sekc. Dariusz Struski, KP PSP Włoszczowa.

Opracowanie i zdjęcia : bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce

 

Pożar w miejscowości Krzcięcice

14 czerwca po godzinie 13 zastępy jędrzejowskiej straży zostały zadysponowane do pożaru poddasza w budynku mieszkalnym w miejscowości Krzcięcice. Nie było informacji o osobach poszkodowanych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z Posterunku Mieszanego w Sędziszowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzcięcicach, stwierdzono pożar domu mieszkalnego murowanego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego z betonowymi stropami i więźbą dachową krytą eternitem. W momencie przybycia zastępów straży pożarem objęte były dwa pomieszczenia na drugiej kondygnacji oraz część więźby dachowej. Miejsce zdarzenia zabezpieczono, a instalację elektryczną odłączono. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że właściciel przebywa na zewnątrz budynku natomiast, wewnątrz piwnicy znajduje się starsza kobieta, którą ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych ewakuowali na zewnątrz. Osoby te nie odniosły żadnych obrażeń. Podano trzy prądy wody w natarciu: jeden prąd przez klatkę schodową do wnętrza pomieszczeń objętych ogniem przeszukując jednocześnie pomieszczenia, dwa kolejne prądy podano przez okna wykorzystując drabinę D10W. Na miejsce pożaru przybyło pogotowie energetyczne, które odłączyło prąd od budynku. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do wynoszenia nadpalonego wyposażenia pomieszczeń i dokładnego ich dogaszania. Rozebrano część ocieplenia komina znajdującego się na zewnętrznej ścianie budynku. Budynek oddymiono i przewietrzono. Cały budynek sprawdzono kamerą termowizyjną i wykrywaczem wielogazowym. Na miejsce zdarzenie przybyło dwóch pracowników nadzoru budowlanego, którzy zakazali użytkowania część budynku w którym miał miejsce pożar.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów